PRODAJEM STOČNU VAGU

do 1500 kilograma, rotacione kose 165 i 185 centimetara, podrivače sa 9 i 11 motika, sakupljače sijena sa jednim rotorom, puhalnike za žito te laktofrize od 150-1600 litara. MOBITEL: 091-510-54-61