Kao jedna od 16 odabranih radio postaja u Hrvatskoj, bili smo dijelom eksperimentalnog, nacionalnog programa digitalnog odašiljanja u zemaljskoj mreži 2018. godine te smo spremni i za nastavak takvog emitiranja ukoliko bude prihvaćeno kao standard na razini države.

Uključivanje RKC-a u digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih programskih kanala u zemaljskoj mreži bilo je i bit će dodatni poticaj u stvaranju još kvalitetnijih programskih sadržaja, kao tehnološko opremanje radne okoline.  Bila je to i potvrda našeg opredjeljenja iz 2003. godine kada smo samoinicijativno započeli postupak pripreme emitiranja vlastitog programa u digitalnoj platformi (T-TAB) i od tadašnjeg Hrvatskog zavoda za telekomunikacije dobiti privremenu dozvolu za postavljanje i puštanje u rad jednog odašiljača na lokaciji Kunovec Breg u frekventnom području L-Band, blok LP.

Ovaj projekt u to vrijeme nije realiziran zbog lokacijskih problema oko smještaja antenskog stupa, iako smo imali osigurana sredstva i pribavili ponudu dobavijača opreme ROHDE & SCHWARZ iz Njemačke.

Radio Koprivnica d.o.o. | Izrada i hosting: KOSINUS